Завантажте мобільний додаток сайту

Скільки відбулось пологів і народилося дітей у пологовому будинку Нікополя, як витрачалися кошти, які послуги надавав заклад, наскільки він укомплектований персоналом – про це та інше NikopolNews повідомляє, посилаючись на головного лікаря пологового будинку Лідію Білик, яка оприлюднила звіт про діяльність закладу у році, що минув.

Зазначається, що КП «Нікопольський пологовий будинок» НМР» - лікувально–профілактичний заклад  ІІ рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим та гінекологічним хворим, розрахований на 1500 тис пологів на рік. В Нікопольському пологовому будинку зосереджена служба амбулаторної та стаціонарної акушерсько – гінекологічної та неонатологічної допомоги жінкам та новонародженим м. Нікополь, м. Марганець, м. Покров, Нікопольського та Томаківського районів.

Підрозділи

Згідно затвердженого штатного розкладу в закладі 10 структурних підрозділів:

1. Адміністративний персонал;

2. Клініко-діагностичне відділення з денним стаціонаром на 10 ліжок;

3. Стерилізаційне відділення;

4. Акушерське відділення з ліжками патології вагітних на 50 ліжок;

5. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії для жінок на 4 ліжка;

6. Відділення новонароджених та недоношених на 40 ліжок:

 • 35 ліжок сумісного перебування з них 3 ліжка інтенсивного спостереження за новонародженими;
 • 5 ліжок постінтенсивного спостереження за новонародженими;

7. Клініко-діагностична лабораторія;

8. Лікарняний банк крові;

9. Бухгалтерська служба;

10. Господарчий персонал

Кадри

Станом на 31.12.2020 року, згідно затвердженого штатного розпису, по пологовому будинку – 158,50 ставок., зайнятих посад – 153,00 ставок., кількість фізичних осіб основних працівників –137 осіб.

Лікарі всього:

 • За штатом – 32,75 ст.
 • Зайнятих посад – 30,0 ст.
 • Фізичних осіб – 23 (укомплектованість – 70%)

Середній медичний персонал:

 • Всього за штатним розкладом – 61,25 ст.,
 • зайнято – 58,75 ст.
 • фізичних осіб – 54 (укомплектованість – 88%)

Молодший медичний персонал:

 • За штатним розкладом – 32,75 ст.
 • Зайнято – 32,75 ст.
 • Фізичних осіб – 33 (укомплектованість – 100%)

Інший персонал:

 • За штатним розкладом – 31,75 ст.
 • Зайнято – 31,25 ст.
 • Фізичних осіб – 27 (укомплектованість – 85%)

Протягом 2020 року було проведено оптимізацію структури та штату підприємства. В результаті оптимізації в 2020 року було проведено скорочення 18,75 штатних одиниць:

 • 4,5 шт. одиниці лікарського персоналу,
 • 7,5 шт. одиниці середнього медичного персоналу,
 • 4,75 шт. одиниці молодшого медичного персоналу,
 • 2 шт. одиниці іншого персоналу.

За 12 місяців 2020 року спостерігалась значна плинність кадрів:

 • звільнилось 36 працівників (6 осіб лікарів, 9 осіб середнього медичного персоналу, 5 – молодшого медичного персоналу, 16 – іншого персоналу)

Кількість пологів і новонароджених

 • Всього у 2020 році відбулося 1041 пологів (в 2019 р. – 891)
 • Народилось дітей 1047, (в 2019 р. – 901)
 • Перинатальна смертність - 2 випадки -  1,9 ‰ (проти 5 випадків - 5,5‰ в 2019 р.), обласний показник – 10,6
 • Рання неонатальна смертність (РНС) – 2 випадки – 1,9 ‰ (проти 1 випадок - 1,1‰ в 2019 р.), обласний показник -3,0
 • Передчасних пологів – 15 випадків – 1,4% (24 випадки – 2,7% в 2019 р.), обласний показник – 4,5
 • Кесарів розтин – 14,1% (проти 15% в 2019), обласний показник – 21,7%
 • Кровотечі – 1,4% (проти 1,6% в 2019), обласний показник – 13,4,  З них більше 1000 мл – 0,09% (проти 0,6 в 2019)
 • Проведено консультації в КДВ -22117 (проти 21271 в 2019)
 • Проліковано в денному стаціонарі – 438 (проти 692 в 2019).

Фінансування і витрати

Комунальне підприємство «Нікопольський пологовий будинок» Нікопольської міської ради» фінансувалось з місцевого бюджету (4877226,76 гр. – 24,1%)  та за рахунок коштів державної медичної субвенції на оплату праці працівників (2510200,00 гр. –12,4%). 

З 01 квітня 2020 року КП «Нікопольський пологовий будинок»НМР» отримує кошти за прямим Договором з Національною службою здоров’я України за трьома пакетами та пакет перехідного фінансування, тим самим розпочавши другий етап трансформації фінансування системи охорони здоров’я (11231707,36гр. – 56%). Пологовий будинок отримує гроші за медичні послуги, надані конкретному пацієнту.

Надходження від проведення платних послуг та благодійних внесків в закладі – 437252,22гр. – 2,2%.  Загальна сума надходжень  – 20186386,34 гр., що на 19 % більше ніж в 2019 р. (16500000гр.)

Видатки за рахунок коштів з місцевого бюджету та за рахунок коштів субвенції:

 • Заробітна плата та податки згідно з чинним законодавством України – 6158176,00грн. (профінансовано 6158176,00грн). (1ст. – 5056040,00грн. 2ст. – 1 102136,00грн.) з них медична субвенція на оплату праці працівників – 2 510 200,00грн.
 • Медикаменти та перев’язувальний матеріал - 206 090,36грн.
 • Оплата послуг, крім комунальних – 164 620,00 грн.
 • Продукти харчування – 9607,00 грн.
 • Відрядження – 6409,00 грн.
 • Спеціалізоване (обов’язкове 1 раз на рік) навчання робітників які працюють в шкідливих умовах – 1980,00 грн.
 • Електрична енергія - 432289,87грн
 • Природний газ – 375374,72грн.
 • Водопостачання – 35018,32 грн.
 • Податки та збори – 408,32 грн.
 • Повернуто до міського бюджету – 94000,00грн.

Додатково, для потреб закладу в 1-му кварталі 2020 року були виділені кошти з місцевого бюджету на закупівлю медичного обладнання у сумі 1036112,03грн.:

 • Комплект обладнання та інструментів для малоінвазивної хірургії в гінекології (Гістерорезектоскоп) – 399 356,10 грн.
 • Автоматичний гематологічний аналізатор для клінічних гематологічних досліджень – 220 000,00 грн.
 • Коагулометр – 143 905,93грн.
 • Апарат для зберігання крові (холодильник медичний) – 133 750,00грн.
 • Апарат для зберігання крові (морозильник медичний) – 139 100,00 грн.

Дане обладнання було закуплене та введено в експлуатацію. Кошти, які було зекономлено після проведення процедури закупівлі 93887,97грн. спрямовані на закупівлю медикаментів та перев’язувального матеріалу.

Яка допомога надається і фінансується державою

КП «Нікопольський пологовий будинок»НМР» підписав договір на три пакети медичних послуг та пакет перехідного фінансування.

1. Медична допомога при пологах (цей пакет медичних послуг є пріоритетним)

2. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.

3.Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу

Кошти, які отримує заклад від НСЗУ, виділяються на всі потреби закладу, відповідно до Постанови КМУ від 05.02.2020р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році». Надавачі медичних послуг зобов’язані забезпечити наявність та застосування під час надання пацієнтам медичних послуг, всіх медичних виробів, витратних матеріалів та лікарських засобів, передбачених Національним переліком основних лікарських засобів, а також фінансування на заробітну плату, податки, витрати на медикаменти, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг крім комунальних, придбання продуктів харчування, оплата видатків на відрядження, спеціалізоване (обов’язкове 1 раз на рік) навчання робітників які працюють в шкідливих умовах (КЕКВ 2111,2120,2210,2220, 2230,2240,2250,2282)).

16.09.2020р. підприємство підписало Додаткову угоду до Договору з НСЗУ за пакетом про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я, умови яких застосовуються з 01.09.2020р. по 31.12.2020р., відповідно до Постанови КМУ № 610 від 19 червня 2020року, щомісячна сума складає 365 569,95 тис. грн., загальна сума – грн. 1 462 279,80грн., повернуто до НСЗУ -188324,60грн.

За період з 01.04.2020 року по 31.12.2020р. отримано коштів від НСЗУ –  10 323 616,42 грн. з них використано на:

 • Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 98 285,24 грн. (0,87%);
 • Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 374296,33 грн. (3,33%);
 • Продукти харчування – 54 163,45 грн. (0,48%);
 • Оплата послуг, крім комунальних – 422449,45 грн. (3,8%)
 • Навчання співробітників – 1680,00грн (0,016%)
 • Видатки (податок на додану вартість) - 10 168,00 грн. (0,09%)
 • Сплата лізингових платежів – 230 373,06грн.
 • На оплату праці працівників – 10040291,83 грн. ( 89,4%), а саме:  1ст – 7155632,15грн, 2ст. – 1 610704,48 грн, 33 пакет (Постанови КМУ № 610) – 1273955,20грн.

Підприємство в своїй діяльності користується нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р №1138, якою затверджено перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, при цьому залишаючи пріоритетним надання безоплатних послуг за Програмою медичних гарантій організованою через пакети медичних послуг.

З початку введення в дію платних послуг з 01.06.2020 року Нікопольський пологовий будинок заробив 276 881,00 грн. та отримав благодійні внески на загальну суму 160 371,00грн. (всього 437 252,22гр.).  

З них використано на :

 • Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 77709,00грн.;
 • Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 46083,00 грн.;
 • Оплата послуг, крім комунальних – 203 339,00 грн. ;
 • Навчання співробітників – 12680,00 грн
 • Касовий апарат – 7 173,00грн;
 • На оплату праці працівників – 130 136,00 грн. (1ст – 108 218,21 грн., 2ст. – 21 918,00 грн.)

І гарна новина!

Виходячи з показників збільшення на 150 пологів за 12 місяців 2020року ( 2019р. – 891, 2020р. – 1041), збільшується і фінансування з боку НСЗУ, адже фінансування проводиться за пролікований випадок.

Щоб оперативно отримувати новини Нікополя і регіону, підписуйтесь на наш Телеграм

Копіювати посилання на матеріал

Національна служба новин - Новини України

Зараз популярне