Завантажте мобільний додаток сайту

У Нікополі протягом 2019 року зафіксовано 177 випадків надання недостовірної інфомації при оформленні різних видів державної допомоги. Про це Nikopolnews дізнався з повідомлення управління соціальної політики Нікопольської міської ради.

Згідно інформації, отриманої Nikopolnews,  органи, що призначають і виплачують державну допомогу сім'ям з дітьми, мають право у разі потреби перевіряти ы перевыряють обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення допомоги.

Підприємства, установи та організації несуть відповідальність за шкоду, заподіяну сім'ям з дітьми або державі внаслідок несвоєчасної видачі документів або видачі неправдивих даних, і відшкодовують її в установленому законом порядку.

З метою уникнення переплат, управління соціальної політики звертає увагу громадян про необхідність уважно заповнювати бланки заяви та декларації про доходи та майновий стан всіх членів сім’ї.

Найпоширенішою причиною виникнення переплат серед одержувачів державної соціальної допомоги є подання неповної інформації про доходи всіх членів сім’ї.

Ныкопольцям НАГАДУЮТЬ, що до доходу сім’ї входять:

 • заробітна плата,
 • виплати відповідно до умов цивільно-правового договору,
 • доходи від продажу рухомого та нерухомого майна,
 • надання майна в оренду,
 • дохід, отриманий спадщину(подарунок),
 • отримані аліменти,
 • стипендія,
 • відсотки по вкладам у банках та інші доходи.

Також звертають увагу на необхідність подання достовірної інформації про наявність у власності іншого житла або транспортних засобів. Згідно з ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», якщо у власності чи володінні сім’ї є більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму), права на допомогу така сім’я не має. Якщо транспортний засіб особою переданий у користування (з правом продажу) іншій особі на підставі довіреності, він залишається у власності цієї особи, і його обов’язково необхідно вказувати в декларації.

Згідно до «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям», затвердженого постановою КМ України від 24 лютого 2003 р. № 250  із змінами ) у разі, коли особами, які входять до складу сім’ї, навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на соціальну допомогу та визначення її розміру, виплата соціальної допомоги припиняється з місяця, в якому виявлено порушення.

На наступний строк допомога може бути призначена не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення.

Виплата раніше призначеної соціальної допомоги припиняється:

 • якщо сім'єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, - з місяця, в якому виявлено порушення;
 • у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють виплату соціальної допомоги (зокрема, смерть одинокої особи), - з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;
 • за заявою уповноваженого представника сім'ї – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою;
 • у разі припинення реєстрації як безробітної особи, яка включена до складу сім’ї (крім припинення реєстрації у разі працевлаштування самостійно), – з місяця, що настає за місяцем, в якому припинено реєстрацію безробітного за інформацією центрів зайнятості.

Якщо сім'єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що вплинуло на встановлення права на призначення соціальної допомоги та визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, управління соціальної політики:

 • визначає обсяг надміру виплачених коштів та встановлює строки їх повернення;
 • повідомляє уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення.

Суми державної допомоги, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку громадян (у результаті подання документів з неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім’ї, приховування обставин, що впливають на виплату державної допомоги) підлягають обов’язковому поверненню!

У разі відмови добровільного повернення надмірно виплачених коштів державної допомоги вони будуть стягнені у судовому порядку!

За 2019 рік управлінням соціальної політики було виявлено  177 випадків подання громадянами міста недостовірної чи неповної інформації про доходи та майновий стан, що призвело до переплат на суму 799,0 тисяч гривень, з яких вже повернуто до Державного бюджету 330,0 тисяч гривень. За виявленими порушеннями по 12 справам поліцією проводиться досудове розслідування, 2 справи розглядаються в суді. 

Враховуючи вищевикладене, управлыння звертається до заявників з проханням відповідально підходити до декларування всіх доходів та своєчасно повідомляти про обставини, які можуть вплинути на отримання державної соціальної допомоги, щоб уникнути повернення нарахованих коштів та судових процесів.

Копіювати посилання на матеріал

Національна служба новин - Новини України

×

Повідомлення

Failed loading XML...attributes construct errorCouldn't find end of Start Tag rss line 1Extra content at the end of the document

Зараз популярне